De Fiere Feniksen

Het Onvergetelijke Klasavontuur 2015


Een reactie plaatsen

Klassenraad 15 maart 2016

Klasverantwoordelijke: Rumaisa
Verslag: Wim
Afwezig: /

Te bespreken:

 1. Boekenkast wordt bijna elke morgen slordig achter gelaten (Yara)
 2. Klasblog (Axelle)
 3. Tekstenskype en correspondentie (Shahad, Thaline en Wim)
 4. illustratie (Wim)
 5. Hoe ben je een goede stiltebewaker

Dit hebben we afgesproken:

 1. Wie “topplanner” is voortaan ook “bibverantwoordelijke”.
  Iedereen moet natuurlijk zelf zijn eigen boek netjes terugzetten en zorg dragen voor de boeken van de bib. (Thaline)
  De bibverantwoordelijke zal na de kring wel naast de bibkast gaan staan om dit in ’t oog te houden.
 2. Axelle kan voortaan zelf berichten op de klasblog plaatsen.
 3. Axelle organiseert voortaan de tekstenskype:
  – ze houdt de lijst in ’t oog met wie aan bod is
  – ze plaatst de ontwerpen in de map op Dropbox
  – ze stuurt ’s morgens een sms naar klas Katrien om te laten weten wanneer we kunnen skypen
  – ze zorgt ervoor dat de teksten van klas Katrien vooraf al gelezen zijn en dat het skypegroepje al bedacht heeft welke tips ze gaan geven.
 4. We duiden Hannelore aan als vaste persoon om de lijst met vrije teksten in te bewaken:
  – werkt iedereen door aan zijn/haar vrije tekst
  – worden de ‘kruisjes’ eerlijk geplaatst
  – duurt het niet te lang alvorens een tekst afgewerkt is
 5. De stiltebewaker mag niet oneerlijk streng zijn. Als iemand per ongeluk iets zegt zonder het woord te vragen, dan is dat niet erg. Wie “ei van de feniks” is kan dat mee in ’t oog houden.


Een reactie plaatsen

Klassenraad 8 maart

Voorzitter: Samet
Verslag: Wim
Afwezig: Sander, Hannelore

Te bespreken:

 1. De stiltebewaker duidt soms gewoon aan op zijn/haar blad zonder dat de persoon waarover het gaat weet dat hij/zij stoorde. (Liam)
 2. Storende kinderen zijn niet leuk voor de anderen (Yara)
 3. Wiskundetoets, wiskundegroepjes en gewonnen ontbijt (Wim, Yara, Yusra, Lina)
 4. Voorstel achtertuin (Wim) + het bouwen van kampen leidt vaak tot conflicten (Yara)
 5. Tekstenskype met de correspondenten (Shahad en Lina)

Dit hebben we afgesproken/ dit onthouden we:

 1. – De stiltebewaker moet een duidelijker teken geven.
  – Wie “ei van de Feniks” is, moet naast de stiltebewaker gaan zitten zodat die mee in het oog kan houden of alles goed en eerlijk verloopt. Die is dan een ‘helper’ van de stiltebewaker. Reden: “ei van de Feniks” heeft toch weinig ander werk in de klas.
  – De kringkapitein kan naast stiltebewaker gaan zitten, dan zijn er 3 mensen om de kring in goede banen te leiden.
 2. – Iedereen denkt voor zichzelf al na hoe hij/zij zelf iets kan veranderen. (We hebben in de kring blind getoond hoeveel we vinden dat anderen storen)
  – Iedereen doet mee zijn best om de anderen van de klas een teken te geven of aan te spreken als iemand stoort of niet snel genoeg een opdracht uitvoert.
 3. – De wiskundegroepjes zijn na de vorige toets aangepast.
  – We hebben door de redelijk goede toets een ontbijt gewonnen. We spreken later af wanneer dat door kan gaan. Op voorstel van Rumaisa komen we die dag nog eens in pyjama!
 4. – Er mogen geen ‘vechtspelletjes’ gespeeld worden in of tussen kampen. Ook niet met stokken of andere materialen. Kinderen die dit toch doen, brengen anders het hele project achtertuin in gevaar. Kinderen die opmerken dat er iemand toch vechtspelletjes blijft spelen, moeten dit onmiddellijk gaan zeggen aan de leerkracht die toezicht doet!
  – Voorstel voor het nieuwe clubhuis: we zoeken een tweedehands-caravan die we goedkoop kunnen krijgen of overkopen.
 5. Donderdag om 10u00 skypen we met de correspondenten om teksten te bespreken. De kinderen die bovenaan staan, komen eerst aan bod.


Een reactie plaatsen

Klassenraad dinsdag 1 maart

Voorzitter: Furkan
Stiltebewaker: Gio

Om te bespreken:

 1. Empowerment van gisteren: wat hebben we geleerd en wat willen we nu verder oefenen?
 2. Donderdag komt de correspondentieklas op bezoek: wat willen we organiseren?
 3. Nieuw materiaal in de klas: welke afspraken maken we voor het materiaal in de schuifjes
 4. Nieuwe klastaak/klastaken?

Dit hebben we afgesproken:

 1. In groepjes werken is nog niet gemakkelijk voor ons. We  beginnen nog gemakkelijk te spelen of concentreren ons niet of we doen ons best niet echt. Maar als we ons best doen, dan lukt het ons wel. Dus moeten we dit zeker blijven oefenen!
 2. Er zijn wel wat kinderen al zenuwachtig voor donderdag. Maar we kijken er wel naar uit.
  We zullen ’s middags na de boterhammen cake of gebak eten. Alyssa vraagt zich af of er geen kinderen allergisch zijn voor melk of eieren.
  – Volgende kinderen vragen tegen morgen of ze een dessertje kunnen maken en welk: Lina, Hannelore, Thaline, Shahad, Sam, Gio, Rumaisa, Ditske, Liam, Alyssa, Samet, Jutta, Axelle
  – Morgen spreken we dan af welke desserten er komen
  – Gio en Hannelore proberen tijdens de middag te bellen naar klas Katrien om te vragen of er kinderen allergisch zijn. –>  er is 1 iemand allergisch aan (amandel)noten en 1 iemand is lactoseintolerant (dan mag je geen melk, eieren, boter eten)
  – Yara denkt na over een lactosevrij dessertje.

  ================ aanvulling van woensdag ======================
  Zullen een dessertje maken: 
  Lina en Hannelore (cupcakes), Thaline (chocoladecake), Sam (chocoladefontijn met chocolade maar moet deze middag vragen voor fruit), Rumaisa (Tiramisu), Alyssa (fruitsatés), 
  Yara neemt sojapudding mee voor 2 personen (= lactosevrij)
  Liam zorgt voor kartonnen bordjes en vorkjes
  Jutta en Ditske zorgen voor servetjes

 3. We hebben het nieuwe klasmateriaal overlopen.
  We hebben afgesproken dat er voorlopig een aantal schuifjes gesloten blijven, tot we weten hoe we ermee moeten werken.
  De andere schuifjes gaan we het materiaal tellen en nieuwe stickertjes op de schuifjes hangen. Volgende kinderen willen dit mee doen: Sam, Thaline, Rumaisa en Gio.
  Iedereen belooft extra zorg voor het materiaal te dragen en altijd op tijd op te ruimen in het juiste schuifje.
 4. Klastaken:
  – de mensen die verantwoordelijk zijn voor materiaal en schuifjes controleren elke dag of alle materiaal er nog is (natellen) en of iedereen al het geleende materiaal heeft terug gebracht
  – nieuwe klastaak vanaf volgende week: “safari-kid”
  – de stiltebewaker geeft een duidelijk signaal (naam zeggen) als hij/zij een opmerking geeft


Een reactie plaatsen

Klassenraad 23 februari

Voorzitter Hannelore
Verslag Wim

 1. Klastaken
  – Yara zou graag de ‘safarikid’ terug hebben als klastaak. (= iemand om opzoekwerk te verrichten als we tijdens de week een onderzoeksvraag hebben)
  – Wim vraagt zich af of alle taken wel (goed) gedaan worden. De klasblog van onze  klas en van de correspondentieklas moet echt elke dag beter gecontroleerd worden op berichten en reacties.
 2. Empowerment
  –  Heel wat kinderen vinden dat we al veel beter kunnen samenwerken en dat de sfeer veel toffer is. Dat er ook meer vertrouwen is. Volgende week maandag komt Lyn nog een keer terug naar de klas.
 3. Alles opruimen op het einde van de dag
  – Thaline vindt dat we vaak niet goed opruimen op het einde van de dag. Het is niet de bedoeling dat de kinderen die als taak ‘orde’ hebben alle spullen opruimen. Als je dus iets gebruikt van klasmateriaal, dan moet je dat zelf opruimen voor je naar huis gaat.
  – Het materiaal moet opgeruimd worden in het juiste schuifje.
  – Sam stelt voor om nieuwe stickertjes op de schuifjes te hangen. We zullen dit binnenkort doen want er is nieuw klasmateriaal op komst.
 4. Correspondentie, skype en vrije teksten
  De eerste keer skypen was wel spannend. Nu hebben we  een paar dingen afgesproken:
  – We zullen 1 keer per week met de hele klas  skypen.
  – Om te werken aan vrije teksten gaan er meerdere momenten zijn dat er geskyped kan worden, maar dat is dan maar met 2 of 3 kinderen. De bedoeling is dan elkaars teksten beter helpen maken. Tips, onduidelijkheden, ideeën om aan te passen kunnen dan besproken worden maar zeker ook zeggen tegen de andere wat al goed is.